Zorgcoördinator dementie/casemanager

Waarom een zorgcoördinator dementie/casemanager ?

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen. De ziekte ontwikkelt zich gedurende een groot aantal jaren en roept vele vragen op. Met hulp van naasten en professionele begeleiding en zorg kan de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De zorgcoördinator dementie helpt u om dit zo goed mogelijk te regelen.

Wat mag de persoon met dementie van een zorgcoördinator verwachten? 

Een zorgcoördinator dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige. Zij (of hij) is voor u en uw naasten hét vaste aanspreekpunt. Om u informatie te geven en te adviseren. Om u te helpen om te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven veroorzaakt. Om, indien nodig, hulp en zorg te regelen.

Zorgcoördinator ook voor de naaste verzorgers (mantelzorgers)

Dementie treft ook de naasten. Veel partners begeleiden hun dementerende man of vrouw 24 uur per dag. Dat is zwaar en moeilijk. Het is belangrijk te voorkomen dat u, als naaste, zelf overbelast raakt. De zorgcoördinator dementie is er ook voor u, om u hierin te ondersteunen en adviseren. U te helpen zo goed mogelijk om te gaan met de dementieverschijnselen. Maar ook om goed voor uzelf te leren zorgen.

Uw zorgcoördinator werkt samen met uw huisarts

De zorgcoördinator dementie wordt meestal aangeboden door uw huisarts. Voor medische zaken is de huisarts of specialist uw aanspreekpunt. Maar voor andere vragen zoals het omgaan met de ziekte kunt u terecht bij uw zorgcoördinator. De zorgcoördinator overlegt indien nodig met de huisarts en andere hulpverleners. Zeker als de situatie thuis meer zorg en hulp vraagt, is het van groot belang dat u bij een vertrouwd persoon terecht kunt. Een coördinator met wie u alles kunt overleggen en regelen wat met dementie te maken heeft. Deze is er ook voor u als u nog geen thuiszorg nodig heeft!

Hoe komt u in contact met een zorgcoördinator?

Indien de diagnose dementie is gesteld, kunt u uw huisarts om een zorgcoördinator dementie vragen. De huisarts kiest een zorgcoördinator die het best past bij uw situatie. De zorgcoördinator kan werkzaam zijn bij een organisatie voor thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, een verpleeg- of verzorgingshuis of bij de huisarts zelf. Zorgcoördinatie dementie komt voort uit de samenwerking tussen verschillende organisaties. Zij hebben zich aangesloten bij de ketenzorg dementie in Noord- en Oost-Flevoland. Zij bewaken de kwaliteit en bevorderen de samenwerking en afstemming tussen de zorgaanbieders in de regio.